χΟΔΞΟΕ ΠΟΜΟ
εΣΤΨ ΜΙ Χ ναι ΧΟΔΞΟΕ ΠΟΜΟ ΙΜΙ ΠΜΑΧΑΞΙΕ?
TerkIN