λΥΔΟ
σΛΑΦΙΤΕ ΠΟΦΑΜΥΚΣΤΑ, ΕΣΤΨ ΜΙ Χ ναι ΣΕΛΓΙΡ ΛΥΔΟ?
Blazer